Me Yasa Zabe Mu

me ya sa-zaba-mu (6)
me ya sa-zaba-mu (2)
me ya sa-zaba-mu (4)
me ya sa-zaba-mu (8)
me ya sa-zaba-mu (7)
me ya sa-zaba-mu (3)
me ya sa-zaba-mu (5)
me ya sa-zaba-mu (8)